Opvolger MEP-subsidie?

Nadat de beslissing is gehandhaafd om voor de op 18 augustus jongstleden gesloten MEP-regeling geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen, zijn er door de Tweede Kamer wel twee moties aangenomen voor enerzijds verbreding van de co-vergistingsregeling en anderzijds voor een nieuwe regeling voor duurzame energie.

innoWATOR bijeenkomst

In navolging op het bericht van 3 oktober over het nieuwe innoWATOR-programma organiseert SenterNovem op vrijdag 13 oktober een adviesbijeenkomst over de tender innoWATOR. De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van Economische Zaken, zaal 0.32 aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag en duurt van 11.00 tot 14.00 uur.

Nederland opnieuw door Brussel op de vingers getikt


De Europese Commissie heeft Nederland per brief gewaarschuwd om meer inzicht te geven in de wijze waarop het subsidies vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft besteedt. Tussen 2000 en 2006 gaat het om een totaalbedrag van circa 900 miljoen euro. De subsidies vanuit het EFRO zijn bedoeld om in achtergebleven gebieden te investeren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor projecten op het gebied van onder meer innovaties, energie en arbeidsmarkt.

Van Gennip stelt 45 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma Watertechnologie

Tijdens de Aquatech is vorige week het startsein gegeven voor het innovatieprogramma Watertechnologie. Staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) ondersteunt het programma met 45 miljoen euro. Dit bedrag komt boven de op Prinsjesdag door het kabinet beschikbaar gestelde 35 miljoen euro voor een Technologisch Top Instituut Watertechnologie. Het innovatieprogramma heeft als doel de verbetering van de positie van de Nederlandse watertechnologiesector op de wereldmarkt door middel van innovatie. Tijdens de lancering van het innovatieprogramma werd ook de subsidieregeling InnoWATOR (innovatieve WAter Technologie Ontwikkelings Regeling) aangekondigd.

ESF 2007-2013: hulp voor werkzoekenden en scholing van werknemers

De eerste contouren van de nieuwe programmaperiode van het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden zichtbaar. Het ESF stelt de komende jaren (2007-2013) subsidie ter beschikking om mensen te helpen die moeilijk zelfstandig aan een baan komen. Daarnaast kunnen bedrijven en overheidsinstellingen de subsidies gebruiken om werknemers scholing te laten volgen waardoor ze zich makkelijker kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat schrijft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Hoof in een brief aan de Tweede Kamer.

MEP-subsidie ook voor vergister zonder mest

Minister Wijn hoeft de stop op de MEP-subsidie voor het opwekken van groene stroom niet terug te draaien. Wel wordt de voorgestelde overgangsfaciliteit voor co-vergisting -als vervanging van de MEP-regeling- verbreed met vergisting van landbouwgewassen die in het kader van de meststoffenwet toegestaan zijn, bijvoorbeeld maïs.

Prinsjesdag: de plannen voor 2007

Minister Zalm (Financiën) heeft namens het kabinet de Miljoenennota 2007 aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste plannen voor 2007 van de meeste departementen, met name die aspecten die te maken hebben met subsidies.

Workshops WBSO van SenterNovem

Syntens en SenterNovem organiseren eind oktober en begin november op verschillende plaatsen in het land een aantal workshops over de WBSO-regeling. De workshops zijn met name gericht op ondernemers die met de WBSO (zelf) aan de slag willen.

Innovatiemarkt Technologiestichting STW

Op 17 oktober 2006 houdt de Technologiestichting STW wegens haar 25-jarig jubileum een grootschalige innovatiemarkt in het Beatrixgebouw in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst komt de gehele route van fundamentele wetenschap tot het ontwerpen van een product en het starten van een bedrijf aan bod.

Er zijn debatten over onderzoeksfinanciering, de rol van technologie bij innovatie, trends in technologie, succesfactoren voor productontwikkeling, hypes in de wetenschap en de gevolgen van technologische vernieuwing. In de sessies wordt nader ingegaan op het vermarkten van vernieuwende ideeën, productontwikkeling , innovatietrajecten en kapitaalverstrekking en investeren in technologie.

Deelname kost € 30. Aanmelding kan via: http://www.stw.nl/Agenda/Innovatiemarkt.htm