MEP-subsidie ook voor vergister zonder mest

Minister Wijn hoeft de stop op de MEP-subsidie voor het opwekken van groene stroom niet terug te draaien. Wel wordt de voorgestelde overgangsfaciliteit voor co-vergisting -als vervanging van de MEP-regeling- verbreed met vergisting van landbouwgewassen die in het kader van de meststoffenwet toegestaan zijn, bijvoorbeeld maïs.

Aanvankelijk was de overgangsfaciliteit alleen gericht op vergisting met dierlijke mest. Gebruik van mest is dus geen voorwaarde meer. Tot nu toe verhinderden EU-regels met betrekking tot het mestbeleid een brede invoering van mestvergisting in Nederland. De EU-wetgeving is echter onlangs versoepeld. Daarnaast is een aantal initiatieven gestart waarbij enkel maïs wordt vergist. Het digestaat dat na vergisting met enkel maïs resteert is een hoogwaardige en milieuvriendelijke vervanger van kunstmest.

Om recht te doen aan het begrip kleinschaligheid is gekozen voor een vermogensgrens op 2 MW. Volgens Wijn een ruime grens, vergeleken met ECN die installaties tot 0,75 MW als kleinschalig betitelt. Zoals hij de Kamer had toegezegd rekent Wijn in zijn nieuwste brief over de MEP enkele varianten door in subsidiebedragen per kWh en in subsidieduur. Doel is inzicht te geven in hoe met deze varianten meerdere aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Deze berekeningen blijven binnen Wijns uitgangspunt dat maximaal 270 miljoen euro voor de overgangsregeling bestemd is.

Wijn kondigde in augustus onverwacht de susbidiestop op de MEP-regeling af, omdat de kosten van de regeling uit de hand liepen en de milieudoelstellingen ook gehaald zouden worden zonder nieuwe projecten voor groene stroom. Er stak een storm van protest op van ondernemers en de milieubeweging. Onder druk van de Kamer kwam Wijn met een overgangsregeling én met een regeling voor vergoeding van schade voor mensen die projecten in voorbereiding hadden. De overgangsregeling is van belang is voor boeren die een covergistingsinstallatie willen beginnen.

Lees ook:Overgangsregeling voor groene stroom
Lees ook:Opvolger MEP-subsidie?
Lees ook:Van Geel betreurt verleende subsidie voor Palmolieproject
Lees ook:Terughoudendheid met subsidie op grootschalig gebruik groene stroom
Lees ook:Conceptadvies: SDE subsidie minder ruimhartig dan MEP

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.