Publieke infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden

De ORIO regeling (Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling) is een schenkingsfaciliteit van het ministerie van Buitenlandse Zaken waarmee publieke infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden wordt gestimuleerd. In december 2011 zal waarschijnlijk de eerste aanvraagronde van 2012 opengaan en begin maart 2012 sluiten.

Het doel van de ORIO regeling is het stimuleren van de betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij de ontwikkeling en realisatie van projecten op het gebied van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden, om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de private sector te benutten. Op deze wijze draagt ORIO bij aan de ontwikkeling, de implementatie (bouw en/of renovatie en/of uitbreiding) en exploitatie van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden.
Overheden in het ontvangende land kunnen een schenkingsaanvraag bij ORIO indienen, die tot stand kan zijn gekomen op initiatief van een private partij. Aanvragen die aan de criteria voldoen worden in onderlinge competitie beoordeeld en winnende aanvragen komen in aanmerking voor een schenking. De schenking is bestemd voor de aankoop van kapitaalgoederen, diensten of werken. Het ontvangende ontwikkelingsland bepaalt de projectprioriteiten, de wijze van aanbesteden en de leverancier. Het resterende deel moet de lokale overheid op een andere manier financieren, bijvoorbeeld uit eigen middelen, via een commerciële lening, of met behulp van een bijdrage van een ontwikkelingsbank.
Een ORIO-project bestaat uit een viertal fases:
• schenkingsaanvraag
• ontwikkelingsfase
• implementatiefase
• exploitatiefase
De hoogte van de schenking bedraagt 50% tot 100% van de projectkosten tot een maximum van € 60.000.000.
De exacte datum waarop de eerste aanvraagronde ORIO 2012 open gaat, wordt op de website van Agentschap NL gepubliceerd: www.agentschapnl.nl

Lees ook:Tweede aanvraagronde ORIO 2011 geopend
Lees ook:2e PSI tender 2011 geopend
Lees ook:Eerste Indieningsronde 2012 Private Sector Investeringsprogramma (PSI)
Lees ook:Nog steeds Innovatievouchers beschikbaar
Lees ook:Nieuwe subsidie voor export opkomende markten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.