Integratie NEO in Besluit EOS: lange termijn

De subsidieregeling Nieuw Energieonderzoek (NEO) wordt geïntegreerd in het Besluit EOS: lange termijn. Hiertoe is het Besluit EOS: lange termijn gewijzigd. De wijziging is een gevolg van de herijking van het financiële instrumentarium van het ministerie van Economische Zaken. Aanvankelijk viel NEO onder het Besluit Subsidies Energieprogramma’s.

“Een ijsbreker die voor doorbraken in de samenleving zorgt”

Het Innovatieplatform van premier Balkenende, dat tot doel heeft om de innovatiekracht van Nederland te versterken, is mislukt. Het Innovatieplatform heeft de afgelopen drie jaar weinig bereikt. „We constateren dat het platform veel goed werk heeft verricht om innovatie en kenniseconomie op de agenda te krijgen. Maar er is amper iets concreet gemaakt." Dit stelt Stichting Kennisland, die in 2003 aan de wieg stond van het Innovatieplatform, in de Kennismonitor, een publicatie die is verschenen op de Dag van de kenniseconomie.

150.000ste EIA-beschikking

Na negen jaar is de 150.000ste EIA-beschikking afgegeven. Het bedrijf dat de bijbehorende aanvraag voor de Energie Investeringsaftrek heeft gedaan heeft de (positieve) beschikking in juli 2006 van SenterNovem ontvangen.

Voor ondernemers levert de EIA dubbel voordeel op: u profiteert van een belastingvoordeel op de investeringskosten en lagere energiekosten.

Overigens heeft contact met SenterNovem uitgewezen dat er de laatste weken een verhoging is van het aantal meldingen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Welke gevolgen dit heeft voor het budget is momenteel nog niet bekend.

Nog steeds Innovatievouchers beschikbaar

Door SenterNovem zijn tot en met 7 september 2006 ruim 3500 van de 6000 beschikbare Innovatievouchers verstrekt. Het aantal beschikbare vouchers bedraagt per deze datum:

  • 930 grote vouchers
  • 1350 kleine vouchers

Aanvragen voor de nog resterende innovatievouchers kunnen dit jaar nog tot en met 15 november worden aangevraagd.

Zoals bekend is een kleine voucher 2500 euro waard en kan éénmalig worden verkregen; daarmee wordt een MKB-ondernemer gestimuleerd een eerste stap naar een kennisinstelling te zetten. De grote voucher is 7500 euro waard en kan éénmaal per jaar worden verkregen. Hiervoor geldt dat ondernemers 1/3 van de totale projectkosten zelf moeten bekostigen. De overheid draagt maximaal 5000 euro bij.

Geldigheid en soort project
Een voucher is zes maanden geldig na verstrekking aan de ondernemer. Binnen deze periode moet de voucher door een kennisinstelling worden gedeclareerd bij SenterNovem Het moet gaan om een kennisoverdrachtsproject; een project waarbij de ondernemer nieuwe, toepasbare kennis ontvangt. Deze kennis kan de ondernemer gebruiken voor de vernieuwing van zijn product, productieproces of dienst.

Inleveren innovatievoucher
Een innovatievoucher kan worden ingeleverd bij publieke kennisinstellingen en bij een beperkt aantal private kennisinstellingen.

Informatie- en brainstormbijeenkomst LIFE+

De ministeries van LNV en VROM organiseren een informatie- en brainstormbijeenkomst over de nieuwe subsidieregeling LIFE+ die in 2007 van start gaat. Deze vindt plaats op 18 september in Amersfoort en op 3 oktober in Den Bosch van 13.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kon tot 10 september, maar het is raadzaam te informeren of u niet alsnog aanwezig kunt zijn via onderstaand telefoonnummer.

Publicatie Mobiliteitsmanagement

Het Besluit programma mobiliteitsmanagement voor 2006 is officieel in de Staatscourant gepubliceerd. Dit jaar is daarvoor 2 miljoen euro beschikbaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen doorgevoerd.

Voedselinnovatieprogramma van start: 63,5 miljoen tot 2010

Staatssecretaris Van Gennip heeft het innovatieprogramma Food Nutrition Delta gelanceerd. Ze stelt tot 2010 63,5 miljoen euro beschikbaar om Nederland het leidende vernieuwingsgebied voor voeding te laten worden in Europa.

In het programma werken bedrijfsleven en kennisinstellingen samen. Het eerste project dat van de grond komt, is het Technologisch Topinstituut Wageningen Centre for Food Sciences.

De voedingssector is groot in Nederland en biedt werk aan 600.000 mensen. Per jaar ligt de omzet op 47 miljard euro. Nederland is de grootste exporteur van voedingsmiddelen van Europa.