Nieuwe calls subsidieprogramma Logistiek en Supply Chains in 2012

Er is subsidie beschikbaar voor R&D-projecten en voor demonstratieprojecten, waarvoor samenwerkingsverbanden een aanvraag kunnen indienen. Subsidie is mogelijk tot maximaal 25 of 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van €250.000 of €1.000.000, afhankelijk van het type project.

Doel van het innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains is om van Nederland de Europese marktleider te maken op het gebied van internationale goederenstromen en logistiek. Geld is beschikbaar voor initiatieven op het gebied van (1) regie van transportbewegingen tussen Nederlandse knooppunten en het achterland, (2) gezamenlijke besturing van toeleveringsketens en (3) logistiek van after sales.

Dinalog is het ‘Dutch Institute for Advanced Logistics’ dat is opgericht met het doel het onderzoeksprogramma uit te rollen voor ‘Logistics and Supply Chain Management. Dinalog is de ontmoetingsplek waar het bedrijfsleven in contact komt met kennisinstellingen. De ambitieuze doelen van Dinalog zijn er op gericht Nederland voorop te laten lopen in de logistiek. Nederland moet in 2020 het Europees marktleiderschap verwerven in de aansturing van transnationale stromen, die een of meer Europese landen aandoen, en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van marktprijzen.

Het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains richt zich op het realiseren en versnellen van innovaties op het vlak van ketenregie en -configuratie. Hiervoor zoekt het topinstituut Dinalog innovatieve projecten binnen de thema’s:
• Regierol van knooppunten: duurzame economische groei van knooppunten;
• Cross Chain Control Centre: een revolutionaire nieuwe stap in supply chain management;
• Service logistiek: het bereiken van de wereldtop in service logistieke kennis en kunde.

Naar verwachting wordt eind december de call voor R&D-projecten gepubliceerd. Tot eind februari kunnen pre-proposals worden ingediend voor de 1e call van het programma. Deze is gericht op onderzoeksprojecten van samenwerkingsverbanden van minimaal een MKB en kennisinstellingen. Een volledig voorstel dient waarschijnlijk voor eind april/begin mei te worden ingediend. Later in 2012 zal een 2e call gepubliceerd worden voor demonstratieprojecten.

De uitwerking van de thema’s en de doelstellingen waar de projecten aan dienen bij te dragen zijn te vinden bij het topinstituut in het “Logistiek en Supply Chains innovatieprogramma”.

Meer informatie over is te vinden op www.dinalog.nl

Lees ook:Prijsvraag voor schone lucht
Lees ook:Nieuwe KP7 oproep voor onderdeel ICT
Lees ook:Programma voor high tech MKB gepubliceerd
Lees ook:Connecting Creativity als brug naar kennis, discussie en netwerken.
Lees ook:123 aanvragen voor Pieken in de Delta

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.