Categorie: "Innovatie"

Wijzingingen in de WBSO in 2012

Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2012 gepresenteerd. Het budget voor de WBSO wordt volgend jaar  verhoogd, de percentages worden daarentegen weer verlaagd. De WBSO  compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een subsidieregeling die technische innovatie stimuleert. De WBSO kent vier verschillende soorten projecten: ontwikkeling van producten, processen en programmatuur; technisch-wetenschappelijk onderzoek; analyse technische haalbaarheid; en technisch onderzoek. De WBSO compenseert een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen dan wel door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting. Voor starters is er  extra ondersteuning (starterfaciliteit).

In de periode 2009 tot en met 2011 was extra budget beschikbaar voor de WBSO als onderdeel van het stimuleringspakket economische crisis. De percentages en bedragen zijn toen tijdelijk verhoogd, maar worden in 2012 weer naar beneden bijgesteld.  Het budget voor de WBSO wordt verhoogd en bedraagt in 2012 € 864 miljoen. Verder vinden in 2012 op de volgende punten wijzigingen plaats:

• het percentage van de 1e schijf wordt verlaagd van 50% naar 42% (2013 e.v. 45%);
• het percentage van de 1e schijf voor starters wordt verlaagd van 64% naar 60%;
• de bovengrens van de 1e schijf  wordt verlaagd van € 220.000 naar  € 110.000 (2013 e.v. € 150.000);
• het percentage van de 2e schijf wordt verlaagd van 18% naar 14%;
• het plafond  blijft € 14 miljoen (2013 e.v. € 8,5 miljoen);
• de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen worden geïndexeerd.

Om per 1 januari 2012 voor de WBSO in aanmerking te komen, dient uiterlijk 30 november 2011 een aanvraag ingediend te worden. Zowel ondernemingen als zelfstandigen kunnen een aanvraag indienen.

Pilot met innovatievouchers

Een innovatievoucher is een waardebon voor maximaal EUR 5.000 die alleen bij publieke kennisinstellingen of een enkele grote onderneming in te leveren is. Dit zijn bijvoorbeeld universiteiten, TNO of een DSM.

Verwacht wordt dat het ministerie van Economische Zaken binnenkort start met een pilot waarin Innovatievouchers ook bij private partijen zijn in te leveren. Innovatienetwerk Syntens zal MKB ondernemingen gaan ondersteunen bij het formuleren van kennisvragen en het vinden van geschikte kennis leveranciers  voor de beantwoording.

Het is de bedoeling dat de pilot op 11 mei 2009 wordt opengesteld met 500 innovatievouchers en bij succes een tweede pilot van nog eens 500 vouchers. Lees snel meer hierover op deze site.

De-Minimis subsidie omhoog vanwege crisis

De Nederlandse overheid (ministeries, provincies en gemeenten) hebben de goedkeuring van de Europese Commissie om meer staatssteun toe te kennen aan individuele bedrijven.

Tot en met 2010 kan iedere onderneming per drie jaar € 500.000 ontvangen. Dat is meer dan een verdubbeling van de de-minimis regeling (€ 200.000). Door deze uitbreiding kunnen grotere projecten, die tot nu toe afvielen omdat de gevraagde subsidie meer was dan € 200.000, gehonoreerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten binnen bestaande regelingen zoals Pieken in de Delta, Innovatieprogramma’s en de TSOM regeling voor China en India.

Kom in contact met een subsidie adviseur via www.plusprojects.nl

WBSO subsidie omhoog vanwege crisis

In verband met de huidige economische crisis heeft het kabinet voor de WBSO extra budget beschikbaar gesteld. Zowel in 2009 als in 2010 komt er 150 miljoen extra bij voor intensivering van de WBSO.

De intensivering levert een direct (extra) liquiditeitsvoordeel op voor zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen en draagt bij aan het behouden van vakmensen en kenniswerkers. 

De verhoging van het fiscale voordeel geldt met terugwerkende kracht gelden voor alle WBSO-aanvragen over 2009 die betrekking hebben op speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van werknemers. 

De verhoging van het fiscale voordeel houdt in dat:

·        ·         de bovengrens van de eerste schijf wordt verhoogd naar € 150.000

·        ·         het percentage van de 1e schijf wordt verhoogd naar 50 %

·        ·         het percentage van de 2e schijf wordt verhoogd naar 18 %

·        ·         het plafond wordt verhoogd van € 8 miljoen naar € 14 miljoen 

 

Voor meer informatie zie ook www.senternovem.nl/wbso

Of schakel een subsidie adviseur in via www.plusprojects.nl

 

Programma voor high tech MKB gepubliceerd

Eind december 2007 is de Eurostars-regeling officieel gepubliceerd. Het programma ondersteunt gezamenlijke onderzoeksprojecten van R&D-uitvoerende MKB-bedrijven uit ten minste twee verschillende Europese landen.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 8 februari worden ingediend. De eerstvolgende openstelling loopt vanaf 28 april tot en met 12 mei.

Voor meer informatie over Eurostars, zie http://www.senternovem.nl/internationaal_innoveren/Eurostars/index.asp

Internationaal innoveren

Ondernemers en onderzoeksinstellingen die met een buitenlandse partners willen innoveren kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Afhankelijk van het land van de partner, is er geld beschikbaar via de regeling SI2 (Subsidieregeling internationale innovatieprojecten) of via SOM (Subsidieregeling opkomende markten).

  

Voorstel: uitstel met 1 jaar voor overheveling DGA naar inkomstenbelasting

Staatssecretaris De Jager van Financiën stelt voor de overheveling van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) naar de inkomstenbelasting (IB) met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2009. Dit blijkt uit een brief die onlangs aan de Tweede Kamer is gestuurd. Dit betekent dat alle DGA’s in 2008 nog in de loonheffing blijven en pas per 1 januari 2009 overgaan naar de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stopt per direct de reeds ingezette activiteiten om DGA's per 1 januari naar de IB over te brengen.

70 miljoen voor Nederlandse ICT

Nederlandse hightechbedrijven krijgen 70 miljoen euro uit Europese Subsidieprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Nederlandse onderzoekers, bedrijven en organisaties doen mee in eenderde (102 van de 318) geselecteerde Europese onderzoeksprojecten. Hierdoor kunnen zij in de toekomst beschikken over geavanceerde technologische kennis. Voor deze eerste oproep was een bedrag van 1,2 miljard euro beschikbaar, waarvan  Nederland dus 70 miljoen euro tegemoetziet.

Verlenging geldigheidsduur Innovatievouchers

Van alle innovatievouchers, zowel grote als kleine, die in de maanden juni, juli of augustus 2006 aan ondernemers zijn verstrekt is de geldigheidsduur van deze vouchers met 6 maanden verlengd. De reden hiervan is dat de ondernemers door uitgifte van de vouchers in de zomermaanden vertraging hebben opgelopen bij het inwisselen van deze vouchers bij kennisinstellingen. 

Bijna honderd subsidieaanvragen voor Pieken in de Delta 2006

In de eerste aanvraagronde voor Pieken in de Delta-subsidie, waarvoor de termijn op 30 september jongstleden sloot, zijn bijna honderd subsidieaanvragen ingediend. In totaal is voor een bedrag van bijna 60 miljoen euro subsidie aangevraagd. Voor 2006 is een budget van 25 miljoen euro beschikbaar.