Bijna honderd subsidieaanvragen voor Pieken in de Delta 2006

In de eerste aanvraagronde voor Pieken in de Delta-subsidie, waarvoor de termijn op 30 september jongstleden sloot, zijn bijna honderd subsidieaanvragen ingediend. In totaal is voor een bedrag van bijna 60 miljoen euro subsidie aangevraagd. Voor 2006 is een budget van 25 miljoen euro beschikbaar.

Er zijn aanvragen ingediend op alle zestien thema’s die in de vijf programma’s van Pieken in de Delta zijn benoemd. In Zuidwest-Nederland zijn bijvoorbeeld aanvragen ingediend voor de versterking van Maintenance Valley. Ze passen in het streven om van Zuidwest-Nederland een hotspot te maken in hoogwaardig technisch onderhoud. In Oost-Nederland richten de aanvragen zich vooral op het versterken van de kennisconcentraties food & nutrition, technology en health. Deze aanvragen sluiten aan bij innovatieactiviteiten in de zogenaamde Triangle.

Het Ministerie van Economische Zaken beoordeelt thans de subsidieaanvragen. Hierbij raadpleegt zij de programmacommissies. Uiterlijk in februari krijgen de aanvragers bericht over eventuele subsidieverlening.

Pieken in de Delta vormt het overkoepelende beleidskader van het ministerie van EZ zoals het Actieplan Bedrijventerreinen, het onderdeel economie van het Grotestedenbeleid en de Vernieuwde Toeristische Agenda. Daarnaast wordt de Pieken in de Delta-agenda door het ministerie van EZ ook ingezet bij het bereikbaarheids- en mainportbeleid van het Rijk, de invulling van het toekomstige Europees regionaal beleid en bij de prioriteiten van de ROM’s, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

De nota Pieken in de Delta bevat een gebiedsgerichte economische agenda, waarbij het ministerie van EZ de kansen en de mogelijkheden omschrijft voor de zes economische regio’s in Nederland. De agenda draagt bij aan de ambitie om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken in een sterk en innovatief Europa. Het centrale uitgangspunt in Pieken in de Delta is dat het kabinet gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen van nationaal belang verder wil brengen, door deze ontwikkelingen te stimuleren en knelpunten weg te nemen.

De ‘Pieken in de Delta’ vormen de basis voor de nationale concurrentiekracht. Het gaat onder meer over Schiphol en de Rotterdams haven, innovatiekernen in en rond Eindhoven en Wageningen, de procesindustrie in Zuid-West Nederland en het energiecluster in Noord-Nederland.

Vanaf 2006 staat het stimuleren van deze economische pieken centraal. Dit betekent dat EZ met partners in de regio’s – bedrijfsleven, kennisinstellingen, provincies en gemeenten – gebiedsgerichte programma’s ontwikkelt en deze met deze partners gaat uitvoeren.

Lees ook:123 aanvragen voor Pieken in de Delta
Lees ook:Ondersteuningsprogramma’s Noord Nederland
Lees ook:Subsidie voor projecten in piekgebieden
Lees ook:Europese subsidie voor projecten in grensregio’s: tot 50% EU-vergoeding
Lees ook:De-Minimis subsidie omhoog vanwege crisis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.