Categorie: "Europa"

Rekenkamer: Nederland loopt miljoenen mis

Nederland loopt miljoenen euro's aan Europese subsidies mis door onnodige fouten bij de aanvraag ervan. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over het financiële management van de Europese Unie tussen 2000 en 2006. Het gaat om geld voor de bouw van wegen en andere infrastructurele werken op gemeentelijk en provinciaal niveau. Het geld moet via provincies worden aangevraagd. 

Programma voor high tech MKB gepubliceerd

Eind december 2007 is de Eurostars-regeling officieel gepubliceerd. Het programma ondersteunt gezamenlijke onderzoeksprojecten van R&D-uitvoerende MKB-bedrijven uit ten minste twee verschillende Europese landen.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 8 februari worden ingediend. De eerstvolgende openstelling loopt vanaf 28 april tot en met 12 mei.

Voor meer informatie over Eurostars, zie http://www.senternovem.nl/internationaal_innoveren/Eurostars/index.asp

Gemeenten toch aanvragers in nieuwe ESF-periode

Ook in de komende ESF-programmaperiode 2007-2013 kunnen gemeenten toch direct subsidie aanvragen uit het Europees Sociaal Fonds. De Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Algra (CDA) hebben onlangs twee moties ingediend om wijzigingen in het Operationeel Programma ESF aan te brengen. De Tweede Kamer heeft de twee moties aangenomen die dat regelen.

Meer informatie over KP7 op CORDIS

Het aanstaande Zevende Kaderprogramma gaat binnenkort van start en gaandeweg komt er meer informatie beschikbaar over de verschillende programma’s en oproepen die worden verwacht. Op CORDIS, de R&D databank van de Europese Commissie, is achtergrondinformatie beschikbaar over KP7 via de ‘Towards FP7’ service.

Begunstigden van Europese subsidies voortaan bekend

De Europese Commissie publiceert voortaan informatie over de begunstigden van Europese fondsen die centraal beheerd worden. De niet-uitputtende lijst van begunstigden wordt in alfabetische volgorde gepubliceerd per onderwerp. In het kader van het zogenaamde Europese Transparantie Initiatief voor de verbetering van de openheid en toegankelijkheid van de Europese instellingen is dit een eerste stap naar vergroting van de transparantie hoe het geld van de Europese belastingbetalers wordt uitgegeven.

Nederland opnieuw door Brussel op de vingers getikt


De Europese Commissie heeft Nederland per brief gewaarschuwd om meer inzicht te geven in de wijze waarop het subsidies vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft besteedt. Tussen 2000 en 2006 gaat het om een totaalbedrag van circa 900 miljoen euro. De subsidies vanuit het EFRO zijn bedoeld om in achtergebleven gebieden te investeren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor projecten op het gebied van onder meer innovaties, energie en arbeidsmarkt.