Voorstel: uitstel met 1 jaar voor overheveling DGA naar inkomstenbelasting

Staatssecretaris De Jager van Financiën stelt voor de overheveling van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) naar de inkomstenbelasting (IB) met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2009. Dit blijkt uit een brief die onlangs aan de Tweede Kamer is gestuurd. Dit betekent dat alle DGA’s in 2008 nog in de loonheffing blijven en pas per 1 januari 2009 overgaan naar de inkomstenbelasting. De Belastingdienst stopt per direct de reeds ingezette activiteiten om DGA's per 1 januari naar de IB over te brengen.

Uit overleg met de koepelorganisaties van belastingconsulenten en accountants, VNO-NCW en MKB-Nederland bleek dat deze liever willen dat de implementatie van de DGA-maatregel wordt uitgesteld naar 1 januari 2009. Hierdoor wordt voorkomen dat er in 2008 een onwenselijk handhavingsregime zou ontstaan, doordat een deel van de DGA’s in de loonheffingenketen zou blijven en een deel van de DGA’s naar de inkomstenbelasting zou gaan.

Komend jaar wil de staatssecretaris in goed overleg met de eerder genoemde organisaties onderzoeken op welke wijze de nadelen van deze maatregel zo goed mogelijk worden ondervangen. Het doel van dit overleg is de beoogde vermindering van de administratieve lasten te realiseren op een wijze die voor alle betrokkenen zo min mogelijk ongewenste neveneffecten heeft.

De beëindiging van de inhoudingsplicht voor de directeur-grootaandeelhouder die enig werknemer is van zijn bv vloeit voort uit een amendement van de Kamerleden De Nereé tot Babberich en Dezentjé Hamming-Bluemink. Dit amendement was aangenomen bij de behandeling van het Belastingplan 2007. De afgelopen weken gaf de Kamer aan zorgen te hebben over de implementatie en achtte het niet wenselijk door te gaan op de ingeslagen weg.

Doordat volgens de plannen de BV dan niet meer inhoudingsplichtig zou zijn en buiten het bereik van de loonbelasting zou vallen, had dit consequenties om bijvoorbeeld gebruik te maken van afdrachtsverminderingen zoals de WBSO. Daarmee zou circa 15% van alle aanvragers die van deze regeling gebruikmaken, sterk worden benadeeld. In deze bedrijven is de directeur/technisch manager in veel gevallen de centrale uitvoerder van het Speur en Ontwikkelingswerk. Door het mogelijk wegvallen van de WBSO regeling voor deze groep bestond daardoor de kans dat DGA’s minder snel beslissen om een innovatieproject te starten. Dat zou ten koste kunnen gaan van het innovatievermogen van het MKB.

Door de maatregel nu met een jaar uit te stellen, komen DGA’s ook in 2008 in aanmerking voor de WBSO. Aanvragen kunnen hiervoor tot en met 30 november aanstaande worden ingediend.

Lees ook:Wijzingingen in de WBSO in 2012
Lees ook:Octrooibox door EU goedgekeurd
Lees ook:WBSO subsidie omhoog vanwege crisis
Lees ook:WBSO in de schijnwerpers
Lees ook:Subsidie: EUR 4 miljoen voor erfgoed Tweede Wereldoorlog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.