Categorie: "Innovatie"

16 Positieve pre-adviezen Smart Mix

Het secretariaat Smart Mix van de gelijknamige subsidieregeling heeft de namen openbaar gemaakt van de 16 vooraanmeldingen die een positief advies hebben gekregen om een uitgewerkt voorstel in te dienen. Eerder waren al de nummers van de 16 bekend. Andere partijen kunnen zich eventueel nog aansluiten bij de consortia. De uitgewerkte voorstellen kunnen tot en met 1 december 2006 worden ingediend.

Nieuwe Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten

Staatssecretaris van Gennip heeft de Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) gelanceerd. De IPC-regeling is bedoeld om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te stimuleren tot innovatie. Samenwerking en kennisoverdracht spelen hierbij een belangrijke rol. De nieuwe IPC-regeling is gebaseerd op de ervaringen met verschillende pilots. De regeling gaat op 1 januari 2007 van start met een budget van 17 miljoen euro.

Voorlichtingsbijeenkomst Marie Curie-acties in KP7

Eind 2006 of begin 2007 zal naar verwachting de eerste oproep open gaan voor onderzoeksvoorstellen in het PEOPLE programma in het 7e Kaderprogramma (KP7). SenterNovem/EG-Liaison organiseert op donderdag 7 december 2006 een voorlichtingsbijeenkomst over het PEOPLE programma in het MEDIA PLAZA in Utrecht.

innoWATOR bijeenkomst

In navolging op het bericht van 3 oktober over het nieuwe innoWATOR-programma organiseert SenterNovem op vrijdag 13 oktober een adviesbijeenkomst over de tender innoWATOR. De bijeenkomst vindt plaats bij het ministerie van Economische Zaken, zaal 0.32 aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag en duurt van 11.00 tot 14.00 uur.