Bank voor creatieve bedrijven

Amsterdam krijgt een nieuwe bank voor beginnende ondernemers in de creatieve sector. Vanaf 1 mei 2007 kunnen starters in de creatieve sectoren terecht bij de Creative Industry Bank voor financiering van hun plannen. Er is grote behoefte aan geld voor startende ondernemers in de creatieve industrie zoals games-ontwikkelaars, modeontwerpers en andere design bureau’s.

Meer informatie over KP7 op CORDIS

Het aanstaande Zevende Kaderprogramma gaat binnenkort van start en gaandeweg komt er meer informatie beschikbaar over de verschillende programma’s en oproepen die worden verwacht. Op CORDIS, de R&D databank van de Europese Commissie, is achtergrondinformatie beschikbaar over KP7 via de ‘Towards FP7’ service.

Begunstigden van Europese subsidies voortaan bekend

De Europese Commissie publiceert voortaan informatie over de begunstigden van Europese fondsen die centraal beheerd worden. De niet-uitputtende lijst van begunstigden wordt in alfabetische volgorde gepubliceerd per onderwerp. In het kader van het zogenaamde Europese Transparantie Initiatief voor de verbetering van de openheid en toegankelijkheid van de Europese instellingen is dit een eerste stap naar vergroting van de transparantie hoe het geld van de Europese belastingbetalers wordt uitgegeven.

Ondernemersorganisaties ontstemd over sluiting EIA en MIA

Voor de tweede keer in korte tijd zijn enkele stimuleringsregelingen die bedoeld zijn om duurzaam te investeren, abrupt beëindigd. Vorige week zijn zowel de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek per direct (12 oktober) gesloten wegens budgetuitputting door een groot aantal aanvragen. Ondernemers moeten nu twee en een halve maand wachten met energiezuinige of milieuvriendelijke investeringen.

Milieuoproep KP7 verwacht in december

Naar verwachting wordt december dit jaar de eerste oproep verwacht tot het indienen van voorstellen voor Europees milieuonderzoek in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7), zo meldt EG-Liaison.

Voorlichtingsbijeenkomst Marie Curie-acties in KP7

Eind 2006 of begin 2007 zal naar verwachting de eerste oproep open gaan voor onderzoeksvoorstellen in het PEOPLE programma in het 7e Kaderprogramma (KP7). SenterNovem/EG-Liaison organiseert op donderdag 7 december 2006 een voorlichtingsbijeenkomst over het PEOPLE programma in het MEDIA PLAZA in Utrecht.

Uitkomsten aanvraagronde Transportbesparing

Recentelijk is door SenterNovem bekendgemaakt dat van de aanvraagronde met sluitingsdatum 30 juni 2006 voor het programma Transportbesparing 30 projecten zijn gerangschikt. Binnen het Subsidieprogramma Transportbesparing staat innovatie van product of proces centraal waarbij de maatregelen leiden tot vermindering van wegkilometers.

Subsidie voor interetnische ontmoetingen

De nieuwe subsidieregeling Ruimte voor Contact moet het contact tussen autochtone burgers en medeburgers uit etnische groepen stimuleren. Er komt geld voor lokale activiteiten op dit gebied. De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Verdonk stelt hier jaarlijks 3,6 miljoen euro voor beschikbaar.

Energie-investeringsaftrek en Milieu-investeringsaftrek per direct gesloten

Per vandaag heeft minister Zalm van Financiën bij ministeriële regeling de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gesloten. Er kunnen voor de rest van dit jaar geen aanvragen meer worden ingediend. Het aantal aanvragen voor de EIA en de MIA bleek groter dan aangenomen, waardoor het budget 2006 wordt overschreden.

Efficientie in aanbesteden bespaart overheid en bedrijfsleven geld; wel enkele kanttekeningen

Het Rijk heeft 150 miljoen euro bespaard door een efficiënter aanbestedingsbeleid. Dat heeft staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De afgelopen vijf jaar werkte het Rijk aan een beter aanbestedingsbeleid via het project professioneel inkopen en aanbesteden (PIA). Daarnaast liep een programma om 150 miljoen euro te besparen op de inkoop. Beide programma’s zijn geëvalueerd.