Opvolger MEP-subsidie?

Nadat de beslissing is gehandhaafd om voor de op 18 augustus jongstleden gesloten MEP-regeling geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen, zijn er door de Tweede Kamer wel twee moties aangenomen voor enerzijds verbreding van de co-vergistingsregeling en anderzijds voor een nieuwe regeling voor duurzame energie.

De eerste motie betreft de eerder afgedwongen overgangsregeling voor kleinschalige co-vergisting. De overgangsregeling wordt nu verbreed met vergisting van landbouwgewassen. Andersoortige projecten, zoals kleinschalige projecten als windturbines komen niet voor de overgangsregeling in aanmerking. Voor de overgangsregeling is 270 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast is er 70 miljoen euro gereserveerd voor de eveneens eerder bedongen regeling voor tegemoetkoming voor projecten die zonder subsidie niet verder kunnen.

De tweede motie stuurt aan op een nieuwe wettelijke regeling voor subsidie voor duurzame energie. Daarover zal het nieuwe kabinet snel een beslissing moeten nemen. De nieuwe regeling zou met terugwerkende kracht tot 18 augustus 2006 mogelijkheden moeten bieden voor projecten die niet meer voor MEP-subsidie in aanmerking komen en ook buiten de overgangsregeling vallen, zoals windenergieprojecten en overige grotere projecten. De regeling zou met voorrang door het nieuwe kabinet moeten worden behandeld.

Lees ook:Duurzaamheidseisen voor biomassa binnen SDE-subsidie
Lees ook:Overgangsregeling voor groene stroom
Lees ook:Indieningsronde geopend voor subsidie energieonderzoek
Lees ook:EUR 120 miljoen extra voor duurzame energieproductie
Lees ook:Moties voor wijzigingen in operationeel programma ESF 2007-2013

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.