Prijsvraag voor schone lucht

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. Rijkswaterstaat voert het programma uit en heeft hiervoor onder meer de prijsvraag  ‘Frisse kijk op luchtkwaliteit’ uitgeschreven. Iedereen met een goed idee met maatregelen om de luchtkwaliteit langs snelwegen te verbeteren maakt kans op een bedrag van 15.000 euro.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit is hiervoor op zoek naar kennisinstituten, ingenieursbureaus, aannemers, scholen, uitvinders etc. goede met ideeën. De ideeën moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Implementatie van het idee leidt (naar verwachting) tot lagere concentraties fijn stof en/of stikstofdioxide langs rijkswegen ter plaatse van 'hot spots' vanaf 2010-2015;
2. Het idee dient niet reeds in het kader van het innovatieprogramma te zijn of worden onderzocht dan wel van toepassing te zijn op andere aanbesteding en/of prijsvraag van het innovatieprogramma;
3. Het idee dient te worden gepresenteerd in een voorstel van maximaal 10 pagina's (A4, inclusief bijlagen) conform het beschikbaar gestelde formaat.

Per inschrijver mag één voorstel worden ingediend. De uiterste inschrijfdatum voor deze prijsvraag is 1 februari 2008. Eind maart worden de winnaars bekendgemaakt.

Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit kansrijke ideeën voor oplossingen langs snelwegen. Deze worden tot en met 2009 onderzocht en beproefd. Zodra een maatregel haalbaar blijkt, wordt daarover een positief advies gegeven.

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, andere departementen, provincies, gemeenten en marktpartijen

Lees ook:Provincie Noord-Holland zet sterk in op verbetering luchtkwaliteit
Lees ook:Nieuwe calls subsidieprogramma Logistiek en Supply Chains in 2012
Lees ook:Marktintroductie milieuvriendelijke oplossingen gesubsidieerd
Lees ook:Vier projecten gehonoreerd voor prijsvraag innovatieve ict-projecten
Lees ook:Van Gennip stelt 45 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma Watertechnologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.