Versoepeling aanmelding Bedrijvenregeling

Bedrijven die te maken (kunnen) krijgen met een bodemsanering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de “Bedrijvenregeling”. Daarvoor moeten ze zich nog wel dit jaar aanmelden. Aanvankelijk moest bij de aanmelding tevens een bodemonderzoek worden bijgevoegd. Bedrijven die zich voor 1 januari 2008 aanmelden krijgen nu enig uitstel wat betreft het bodemonderzoek. Dit onderzoek hoeft niet meer voor 1 januari 2008 te zijn uitgevoerd, maar bedrijven krijgen tot 1 juli 2008 de tijd het verplichte bodemonderzoek in te dienen.

De versoepeling past in een breder kader van initiatieven om de regeling bij bedrijven onder de aandacht te brengen. Onder andere overheden en koepelorganisaties startten hiermee nadat er eerder dit jaar sprake was van een tegenvallend gebruik van de Bedrijvenregeling, en met zichtbaar resultaat: eind juli waren er 750 aanmeldingen voor de regeling binnengekomen, tegen slechts 52 in mei.  Tot en met september hadden zich voor de Bedrijvenregeling 1234 bedrijven aangemeld bij de bevoegde zagen en het Bodemcentrum. Vanaf juni, toen het aantal aanmeldingen werd bijgehouden, is er een behoorlijke stijging te zien. In juni kwamen 30 aanmeldingen binnen, momenteel zijn dat er zo’n 180 per maand. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen eind december op een totaal van 2000 tot 3000 komt.

De regeling houdt in dat bedrijven 15% tot 60%  vergoed krijgen van de saneringskosten die onder de regeling vallen. Dit percentage wordt met 10% verhoogd als het gaat om een een mkb-onderneming. Door zich voor het einde van dit jaar, zonder verplichtingen, aan te melden, stelt een bedrijf zijn aanspraak op subsidie veilig. Vervolgens kan het tot 2030 gebruik maken van de subsidie.

Voor de regeling stelt de Rijksoverheid 1,1 miljard euro subsidie beschikbaar.  De overheid streeft ernaar in 2030 alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd te hebben. Vervuilde bedrijfsterreinen die een groot risico voor hun directe omgeving vormen, moeten uiterlijk in 2015 zijn aangepakt. Het gaat dan om sanering van verontreinigingen die vóór 1987 zijn ontstaan.

Slechts een klein deel van de vervuilde bedrijfsterreinen vormt een groot risico voor de directe omgeving. De overgrote meerderheid van de bedrijven kan zijn saneringstijdstip zelf bepalen. Zij kunnen de sanering laten aansluiten bij gewenste ontwikkelingen op het bedrijfsterrein, zoals een verbouwing. Dit biedt veel voordeel voor de ondernemer: deze weet immers ruim van tevoren wanneer de sanering gaat plaatsvinden en kan daarmee bij investeringen rekening houden.

Lees ook:Slotoffensief regeling bodemsanering
Lees ook:Europese energiesubsidie geopend: EUR 45 mln beschikbaar
Lees ook:Nieuwe Subsidieregeling InnovatiePrestatieContracten
Lees ook:24 miljoen subsidie voor Veiligheid Kleine Bedrijven
Lees ook:Belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.