Gemeenten toch aanvragers in nieuwe ESF-periode

Ook in de komende ESF-programmaperiode 2007-2013 kunnen gemeenten toch direct subsidie aanvragen uit het Europees Sociaal Fonds. De Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Algra (CDA) hebben onlangs twee moties ingediend om wijzigingen in het Operationeel Programma ESF aan te brengen. De Tweede Kamer heeft de twee moties aangenomen die dat regelen.

Aanvankelijk had staatssecretaris Van Hoof van SZW in het operationeel programma ESF 2007-2013 bepaald dat gemeenten hun aanvragen verplicht moesten indienen via een extra loket bij het Centrum voor Werk en Inkomen, juist omdat dit zou leiden tot minder bureaucratie. Hij ontraadde beide moties. De meerderheid van de Tweede Kamer was het hier niet mee eens.

De aangenomen moties zijn het gevolg van een intensieve lobby van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ondermeer ondersteund door brieven van individuele gemeenten, de G4 en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De argumenten van de gemeenten om als aanvrager te blijven fungeren zijn de volgende:

  • + door het CWI als aanvrager aan te wijzen zou er een extra schakel zijn bij het aanvragen van ESF; dit zou het proces van aanvragen nodeloos ingewikkeld maken en strijdig met de uitgangspunten van de wet SUWI;
  • + gemeenten hebben de afgelopen jaren expertise opgebouwd bij het aanvragen van ESF en
    die expertise ook na de sluiting van het ESF loket in november 2005 in de lucht gehouden met de nieuwe programmaperiode in het achterhoofd.

ESF kan een belangrijke stimulans zijn voor gemeenten om de ambities van de Lissabonagenda te realiseren. Het huidige Operationeel Programma, voorgesteld door het Kabinet, zou dan ook een gemiste kans zijn om een volgende stap te maken in het toerusten en bemiddelen van groepen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt. De VNG wil nu spoedig in dialoog met het ministerie van SZW om te komen tot een goed uitvoerbare regeling.

Lees ook:Moties voor wijzigingen in operationeel programma ESF 2007-2013
Lees ook:31 grootste gemeenten mogen ESF-subsidie aanvragen
Lees ook:Opvolger MEP-subsidie?
Lees ook:2 miljoen euro voor nieuwe ronde subsidieprogramma Erfgoed van de Oorlog
Lees ook:ESF 2007-2013: hulp voor werkzoekenden en scholing van werknemers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.