Begunstigden van Europese subsidies voortaan bekend

De Europese Commissie publiceert voortaan informatie over de begunstigden van Europese fondsen die centraal beheerd worden. De niet-uitputtende lijst van begunstigden wordt in alfabetische volgorde gepubliceerd per onderwerp. In het kader van het zogenaamde Europese Transparantie Initiatief voor de verbetering van de openheid en toegankelijkheid van de Europese instellingen is dit een eerste stap naar vergroting van de transparantie hoe het geld van de Europese belastingbetalers wordt uitgegeven.

De informatie wordt gepubliceerd op twee websites: op http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm zijn alle begunstigden van subsidies te vinden. Op http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm zijn alle begunstigden van publieke contracten samengebracht.

In Nederland en tien andere lidstaten werden reeds de begunstigden gepubliceerd van subsidies in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Commissie hoopt dat de lidstaten het initiatief gaan volgen ook voor de decentraal beheerde Europese fondsen, die 76% van het totale budget vormen.

Het initiatief draagt bij tot een grotere transparantie omtrent de besteding van gelden, maar het is de vraag of het bedrijfsleven vanuit concurrentiële overwegingen hier blij mee is. Van een groot aantal aanvragers is weliswaar ook via andere kanalen bekend dat zij subsidie ontvangen vanuit Brussel, maar met het Europees Transparantie Initiatief worden begunstigden met naam genoemd en wordt het bedrag vermeld dat zij ontvangen.

Lees ook:Meer informatie over KP7 op CORDIS
Lees ook:Nederland opnieuw door Brussel op de vingers getikt
Lees ook:Nieuwe subsidiesystematiek cultuursubsidies
Lees ook:Europese energiesubsidie geopend: EUR 45 mln beschikbaar
Lees ook:Timmermans: Subsidies vanuit Europa maken Nederlandse steden leefbaarder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.