Duurzaamheidseisen voor biomassa binnen SDE-subsidie

In de aanloop naar de volgend jaar te publiceren Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), is door de Tweede Kamer een motie van SP-Kamerlid Jansen aangenomen waarin verplichte duurzaamheidseisen voor biomassa worden gesteld. Dit betekent dat alleen geld mag worden gegeven aan biomassastroom als de biomassa aantoonbaar duurzaam is. Het doel van deze motie was dat geen biomassa gebruikt wordt die niet duurzaam is gewonnen.

Minister Van der Hoeven van EZ had de motie sterk ontraden omdat hiermee “het kind met het badwater wordt weggegooid”. Biomassa die niet aantoonbaar duurzaam geproduceerd is zal daarom niet in aanmerking komen voor subsidie uit de SDE.

Veel Nederlandse boeren gebruiken biomassa (bijvoorbeeld een mengsel van mest en maïs)  voor de productie van warmte en elektriciteit. Op dit moment bestaat er nog geen certificaat waarmee duurzame productie kan worden bewezen. Enkele uitzonderingen daargelaten bestaan er op dit moment geen enkel certificeringssysteem en dat gaat er over de volle breedte ook niet heel snel komen. Het duurt dus nog een tijd voordat zo´n systeem er is, omdat certificering niet eenvoudig is aldus de bewindsvrouw. Als er nu toch certificaten voor biomassa verplicht worden gesteld, betekent dat in feite dat je deze duurzame energie-opwekking niet gaat subsidiëren. Volgens de minister is dat dan einde oefening voor bijvoorbeeld veel boeren.

Van der Hoeven vindt dat er op termijn zeker eisen aan de productie van biomassa gesteld moeten worden. Zij wil dan ook beginnen in een rapportageverplichting.  Dat geeft het ministerie van EZ en marktpartijen de inzichten die nodig zijn om vervolgens snel en doeltreffend tot certificering te komen, terwijl niet alle initiatieven worden stopgezet. Grootschalige bijstook van biomassa is al aan banden gelegd.

De minister had gehoopt dat alle Kamerleden zich nog eens goed achter de oren zouden krabben voordat zij over deze motie gingen stemmen. Behalve de SP stemden ook het CDA, de VVD, GroenLinks, D66, PvdD, PVV en Verdonk in met de motie. PvdA en ChristenUnie waren tegen. Nederland kan het zich niet permitteren om vertraging op te lopen bij het halen van klimaatdoelen, aldus PVDA-kamerlid Samson. Hij ziet meer in uitsluiting van `foute` biomassa zoals palmolie.

Lees ook:Terughoudendheid met subsidie op grootschalig gebruik groene stroom
Lees ook:EnergieTransitie en Energie Onderzoek Subsidie (EOS)
Lees ook:EUR 120 miljoen extra voor duurzame energieproductie
Lees ook:Overgangsregeling voor groene stroom
Lees ook:Honderden miljoenen extra voor duurzame energie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.