Honderden miljoenen extra voor duurzame energie

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft honderden miljoenen extra tot haar beschikking voor het subsidiëren van duurzame energie op grond van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) die in 2008 in werking treedt. Vanaf 2012 gaat het om een jaarlijks structureel bedrag van 300 tot 350 miljoen euro. Van der Hoeven is het daarover eens geworden met minister van Financiën Bos.

 

 

Voor de SDE  was in 2008 aanvankelijk 14 miljoen euro beschikbaar, oplopend tot maximaal 160 miljoen euro in 2011. In de periode van 2008-2011 is 326 miljoen euro beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas. Daarnaast wordt er in deze periode 64 miljoen euro beschikbaar gesteld voor warmte/kracht-koppeling. Dat bedrag wordt nu in een klap stukken hoger door het vrijvallen van gelden uit de oude subsidieregeling, de MEP, waaraan in augustus 2006 een einde kwam.

Met de SDE ondersteunt EZ ondernemers die energie produceren op een manier die het milieu nauwelijks belast en die nog net niet uit de kosten komen zonder geld van de overheid. Het Ministerie van Economische Zaken zorgt zo dat er meer schone en duurzame energie komt. De regeling richt zich op ondernemers die investeren in projecten op het gebied van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, en warmte/kracht-koppeling (wkk).

De ministerraad heeft 13 juli 2007 op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken ingestemd met het ‘Ontwerpbesluit Stimulering duurzame energieproductie’ (SDE). In het besluit (AMvB) worden nog geen keuzes gemaakt over de in 2008 en latere jaren te subsidiëren productiecategorieën. Deze keuzes worden uiterlijk begin 2008 bekend gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met kosteneffectiviteit, duurzaamheid, evenwichtige ontwikkeling van een duurzaam energieaanbod en het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen met een goed langetermijnperspectief.

Het subsidiebedrag is jaarlijks variabel en gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt. Daarnaast kunnen indien nodig ook andere correcties worden vastgesteld. De subsidieregeling zal zo vroeg mogelijk in 2008 in werking treden.

De SDE is een belangrijk instrument binnen het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig, nieuwe energie voor het klimaat’, waarin het kabinet uiteenzet hoe Nederland 20 procent hernieuwbare energie in 2020 kan halen.

In het ontwerpbesluit SDE zijn nog geen criteria gesteld aan de te subsidiëren categorieën. De criteria worden begin 2008 bekendgemaakt. Het gaat hierbij onder andere om criteria met betrekking tot kosteneffectiviteit, duurzaamheid, innovatie, en langetermijnperspectief van de projecten. 

De SDE wordt gezien als opvolger van de MEP, maar er zijn wel een paar belangrijke verschillen. In afwijking van de MEP is het subsidiebedrag jaarlijks variabel en gekoppeld aan de relevante energieprijs op de markt. Daarnaast kunnen indien nodig ook andere correcties worden vastgesteld. De exacte verschillen met de MEP worden duidelijk nadat verdere invulling is gegeven aan de criteria per productiecategorie.

Lees ook:Duurzaamheidseisen voor biomassa binnen SDE-subsidie
Lees ook:Terughoudendheid met subsidie op grootschalig gebruik groene stroom
Lees ook:Investeringen in energiezuinig wonen
Lees ook:EUR 120 miljoen extra voor duurzame energieproductie
Lees ook:20 miljoen voor nieuwe regelingen financiering Nederlandse publieksfilms

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.