Openstelling Energietransitie – Unieke kansen regeling

De vierde tender van de Unieke Kansen Regeling (UKR) in 2006 is gepubliceerd. Er is voor deze tender een budget van 15 miljoen euro beschikbaar.Met de Unieke kansen regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken energietransitieprojecten die een bijdrage leveren aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding in Nederland.

De Unieke Kansen Regeling stimuleert projecten waarin Nederlandse marktpartijen en niet-marktpartijen samenwerken aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De nadruk bij de Unieke Kansen Regeling ligt op versnelde marktintroductie van technieken die bijdragen aan deze energietransitie. De Unieke Kansen Regeling subsidieert de onrendabele top van projecten, tot een maximum van 40% van de extra investeringen. MKB partijen krijgen over hun aandeel in de meerkosten 10% extra subsidie. De maximum subsidie bedraagt 4 miljoen Euro per project.

De UKR is een tenderregeling. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de projecten in concurrentie op aspecten zoals kwaliteit van de coalitie, herhalingspotentieel, de verwachte bijdrage aan de verduurzaming en de impact op sociale aspecten (veiligheid etc.).
De ingediende projecten moeten aan een aantal criteria voldoen. Een project moet passen binnen een erkend transitiepad onder één van de thema’s:

+ Efficiënt en groen gas

+ Ketenefficiency

+ Groene Grondstoffen

+ Alternatieve motorbrandstoffen

+ Duurzame Elektriciteit

Verder moet een project worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband dat wordt geleid door een ondernemer en bestaat uit tenminste één ondernemer en tenminste één niet-ondernemer. De verdere voorwaarden voor indiening vindt u in de handleiding en het staatsblad.

Aanvragen kunnen van 9 november 2006 tot en met 11 januari 2007 (17.00 uur) worden ingediend bij SenterNovem.

Lees ook:Tot EUR 500.000 voor innovatieve energiebesparing woningbouw
Lees ook:Integratie NEO in Besluit EOS: lange termijn
Lees ook:EUR 120 miljoen extra voor duurzame energieproductie
Lees ook:Bedrijven krijgen grootste deel budget energieonderzoek
Lees ook:SZW plant loonkostensubsidie uitkeringsgerechtigden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.