Ondernemersorganisaties ontstemd over sluiting EIA en MIA

Voor de tweede keer in korte tijd zijn enkele stimuleringsregelingen die bedoeld zijn om duurzaam te investeren, abrupt beëindigd. Vorige week zijn zowel de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek per direct (12 oktober) gesloten wegens budgetuitputting door een groot aantal aanvragen. Ondernemers moeten nu twee en een halve maand wachten met energiezuinige of milieuvriendelijke investeringen.

Met deze maatregelen schaadt de overheid opnieuw onnodig het vertrouwen van bedrijven om energie- en milieuvriendelijk te investeren, net als ruim een maand geleden toen de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) plotseling werd stopgezet. Het aantal aanvragen voor de EIA en de MIA bleek zo groot dat het budget voor 2006 al is overschreden. Bij de EIA gaat het om ruim 200 miljoen euro en bij de MIA om 50 miljoen euro.

De ondernemersorganisaties zoals FME-CWM en MKB-Nederland zijn ontstemd over de plotselinge sluiting. FME ziet graag een structurele uitvoering van de EIA en de MIA. Bedrijven moeten kunnen vertrouwen op de continuïteit van de investeringsaftrek. MKB-Nederland heeft liever een structurele regeling voor milieu- en energie-investeringen dan de huidige regeling met beperkte budgetten voor aftrek. Nu zijn ondernemers min of meer gedwongen aan het begin van het jaar te investeren. Wie te laat is, heeft anders een grote kans achter het net te vissen omdat het budget uitgeput is.

Vanaf 1 januari 2007 worden beide regelingen weer opengesteld. De percentages en voorwaarden worden gebaseerd op het reguliere budget en de verwachte investeringen voor 2007. Dit wordt eind december 2006 bekend gemaakt. De huidige overschrijdingen gaan niet ten koste gaan van de budgetten voor 2007 maar de regeling zelf wijzigt niet. Er is daarom veel voor te zeggen om de regeling op korte termijn structureel te verbeteren, zoals FME bepleit. Anders dreigt volgend jaar hetzelfde te gebeuren. FME wil een werkzame oplossing. Zo kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan spreiding van de regelingen over het gehele jaar en aan een hoger budget. MKB-Nederland ziet liever een vaste regeling die het hele jaar te benutten is, ook al is het bedrag van de aftrek dan mogelijk lager. De organisaties benadrukken het belang voor het bedrijfsleven en de samenleving bij continuïteit in het overheidsbeleid, zeker bij hoge investeringen voor de langere termijn.

De budgetoverschrijding was overigens al te voorzien. In september waren al erg veel EIA-meldingen ontvangen door SenterNovem. Geruchten rond mogelijke uitputting hebben de budgetoverschrijding waarschijnlijk alleen maar versneld. Dit jaar zijn er in totaal meer dan 7000 aanvragen voor de EIA en ruim 6000 aanvragen voor de MIA ingediend.

Lees ook:Abrupt stopzetten subsidies: falend stimuleringsbeleid?
Lees ook:EZ: €16.2 miljoen voor nano-electronica
Lees ook:EIA, MIA en VAMIL tijdelijk stopgezet
Lees ook:Slotoffensief regeling bodemsanering
Lees ook:Ruim 1,2 miljard euro uit Zesde Kaderprogramma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.