Tweede aanvraagronde ORIO 2011 geopend

Voor de Faciliteit ontwikkelingsrelevante infrastructuurontwikkeling (ORIO) heeft Agentschap NL de tweede tender gepubliceerd. Hiervoor kunnen tot en met 8 augustus 2011aanvragen worden ingediend. Op dit moment wordt vanuit het programma gekeken naar de mogelijkheden om processen te verbeteren. Vanaf de eerste oproep 2012 zullen de beleidsregels en documenten met betrekking tot de aanvraag waarschijnlijk worden gewijzigd.

Het doel van de ORIO regeling is het stimuleren van de betrokkenheid van het (internationale) bedrijfsleven bij de ontwikkeling en realisatie van projecten op het gebied van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden, om daarmee de kennis, kunde en ontwikkelkracht van de private sector te benutten. Op deze wijze draagt ORIO bij aan de ontwikkeling, de implementatie (bouw en/of renovatie en/of uitbreiding) en exploitatie van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden.

Overheden in het ontvangende land kunnen een schenkingsaanvraag bij ORIO indienen, die tot stand kan zijn gekomen op initiatief van een private partij. Aanvragen die aan de criteria voldoen worden in onderlinge competitie beoordeeld en winnende aanvragen komen in aanmerking voor een schenking. De schenking is bestemd voor de aankoop van kapitaalgoederen, diensten of werken. Het ontvangende ontwikkelingsland bepaalt de projectprioriteiten, de wijze van aanbesteden en de leverancier. Het resterende deel moet de lokale overheid op een andere manier financieren, bijvoorbeeld uit eigen middelen, via een commerciële lening, of met behulp van een bijdrage van een ontwikkelingsbank.

De hoogte van de schenking bedraagt 50% tot 100% van de projectkosten tot een maximum van € 60.000.000.

Lees ook:Publieke infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden
Lees ook:2e PSI tender 2011 geopend
Lees ook:Nieuwe subsidie voor export opkomende markten
Lees ook:Eerste Indieningsronde 2012 Private Sector Investeringsprogramma (PSI)
Lees ook:Pilot met innovatievouchers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.