Nieuwe subsidieregeling cultuur: Plusregeling

De Plusregeling is de nieuwe subsidieregling van het Fonds voor Cultuurparticipatie en heeft als doel de actieve deelname aan cultuur te stimuleren door inwoners van Nederland. De regeling is gericht op diversiteit en staat open ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats.

Het fonds zich op het ontwikkelen, stimuleren en sociaal en geografisch spreiden van kunstzinnige en culturele projecten door middel van amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur. Ten eerste is subsidie beschikbaar voor projecten die in de vrije tijd en uit liefhebberij worden uitgevoerd op het gebied van kunsten, erfgoed en media. Ten tweede komen projecten in aanmerking die een cultuureducatieve doelstelling hebben door zich te richten op het kennisnemen van en actief deelnemen aan cultuur. Het gaat zowel om schoolgebonden activiteiten als openbaar toegankelijke educatieve projecten die in de vrije tijd plaatsvinden. Ook ondersteunt het fonds projecten voor ontwikkeling van bijzonder talent en zijn aanvragen welkom waarbij de Canon van Nederland als uitgangspunt wordt gebruikt. Als derde is subsidie beschikbaar voor projecten die nieuwe verbindingen leggen met volkscultuur. De wijze waarop volkscultuur een plek krijgt binnen de hedendaagse culturele context staat bij de beoordeling van het project centraal.

Aanvragen kunnen doorlopend, maar uiterlijk drie maanden voor aanvang van het project, worden ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Bij toekenning bedraagt de bijdrage 50% van de variabele projectkosten tussen de € 5000 en maximaal € 100.000.

Lees ook:Nieuwe subsidiesystematiek cultuursubsidies
Lees ook:Connecting Creativity als brug naar kennis, discussie en netwerken.
Lees ook:Groningen: EUR 4.6 miljoen subsidie voor innovatieprojecten
Lees ook:3 subsidies verleend door Stimuleringsfonds voor de Pers
Lees ook:EU-subsidie voor Europees kennisproject in o.a. Noord-Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.