Eerste oproep voor LIFE+ projectvoorstellen: budget 187 miljoen euro

De eerste oproep voor het nieuwe Financieringsinstrument voor het milieu (LIFE+) is officieel gepubliceerd. De sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen bij de bevoegde nationale instanties is 30 november 2007. De definitieve aanvragen moeten uiterlijk 15 januari 2008 worden ingediend bij de Europese Commissie. Voor de eerste  ronde bedraagt het budget 187 miljoen euro. Hiervan is circa 6 miljoen euro bestemd voor Nederlandse voorstellen. In totaal is er voor de periode 2007-2013 een budget van 2.143 miljard beschikbaar voor het LIFE+ instrument.

De oproep heeft betrekking op de drie onderdelen van LIFE+:

  • LIFE + Natuur en Biodiversiteit  (natuurlijke systemen, natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beschermen, instandhouden, herstellen en monitoren);
  • LIFE+ Milieubeleid en Bestuur (klimaatverandering, water, lucht, bodem, stadsmilieu, lawaai, chemische stoffen, milieu en gezondheid, natuurlijke hulpbronnen en afval, bossen, innovatie en strategische aanpak);
  •  LIFE+ Informatie en Communicatie (informatie om de basis voor beleidsbeslissingen inzake het milieu te leggen en om de burgers te informeren over de toestand en de ontwikkeling van het milieu).

De subsidie bedraagt in de regel maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bij het onderdeel LIFE+ Natuur en Biodiversiteit kan dit percentage oplopen  tot 75% van de kosten voor projecten gericht op prioritaire habitats of soorten genoemd in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Bij het onderdeel LIFE+ Milieubeleid en Bestuur geldt dat de subsidie kan worden verlaagd als de projecten inkomsten genereren. In dat geval bedraagt de subsidie ten hoogste 30% van de subsidiabele kosten. Voorstellen kunnen worden ingediend door openbare en/of privaatrechtelijke organen, actoren en instellingen. De voorstellen voor de verschillende onderdelen moeten betrekking hebben op de volgende prioriteiten:

Zie voor meer informatie ook: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Lees ook:Informatie- en brainstormbijeenkomst LIFE+
Lees ook:Uitvoering LIFE+ vertraagd
Lees ook:Overzicht subsidies vanuit regeling maatschappelijke organisaties en milieu
Lees ook:Vaststelling Aanvraagtijdvak, beleidsvoornemens en subsidieplafonds Subsidieregeling Kinderopvang
Lees ook:Van Gennip stelt 45 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma Watertechnologie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.