Octrooibox door EU goedgekeurd

Onlangs is de EU akkoord gegaan met de beschrijving van de octrooibox, een fiscale maatregel die innovatie bij het bedrijfsleven moet bevorderen. Bedrijven kunnen bij hun aangifte over 2007 voor de winsten gemaakt met gepatenteerde uitvindingen een korting van 10% toepassen op de vennootschapsbelasting. Onder de octrooibox vallen inkomsten die voor ten minste 30% voortkomen uit octrooi- of kwekersrecht. Het gereduceerde belastingtarief van 10% geldt met een maximering van viermaal de gemaakte kosten van het octrooi. Er is jaarlijks € 300 miljoen voor gereserveerd.

Al eerder kon de EU instemmen met de octrooibox, omdat generieke fiscale maatregelen die de kenniseconomie stimuleren, zijn toegestaan. Het besluit was echter opgeschort  totdat de beoordeling van de zogeheten groepsrentebox was afgerond. Deze procedure duurde langer omdat de staatssteunprocedure ten aanzien van de groepsrentebox eerst moest worden afgerond. De octrooibox wordt met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar ingevoerd.

Staatssecretaris De Jager van financiën onderzoekt nog of de octrooibox verbreed kan worden tot inkomsten die zonder octrooi of kwekersrecht uit innovatie zijn verkregen. Hierbij zou de octrooibox gedeeltelijk opengesteld kunnen worden voor bedrijven die eerder gebruik hebben gemaakt van de WBSO en daar omzet uit hebben. Volgens de staatssecretaris zijn ‘die bedrijven en hun innovaties al bekend. Bovendien is er dan het voordeel dat het midden en kleinbedrijf in aanmerking komt voor de octrooibox.' De octrooibox is nu vooral aantrekkelijk voor grotere bedrijven. Omdat het om een ‘open-einde’-regeling gaat, aarzelt de staatssecretaris om de regeling ongelimiteerd open te stellen om budgetoverschrijding te voorkomen.

Lees ook:Belastingaftrek voor onderzoek en ontwikkeling
Lees ook:30%-regeling voor expats per 2012 aangescherpt
Lees ook:Duurzaam ondernemen wordt belangrijker
Lees ook:Subsidieprogramma Transportbesparing wordt stopgezet
Lees ook:“Een ijsbreker die voor doorbraken in de samenleving zorgt”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.