WBSO in de schijnwerpers

Er is onlangs een evaluatierapport over de WBSO uitgebracht. De conclusie van het rapport is dat de WBSO regeling goed functioneert. De onderzoekers hebben namelijk weinig punten voor verbetering gevonden en het rapportcijfer door gebruikers is gestegen van een 6,8 in 2002 naar een 7,4 (2006). Wat verder opvallend in de evaluatie is dat voor de WBSO veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van intermediairs. Ondernemers die zelf een aanvraag indienen, roemen de WBSO namelijk om de eenvoud van de regeling in tegenstelling tot andere subsidieregelingen.

De evaluatie is voor een deel een herhaling van de vorige evaluatie uit 2002 en vond plaats in de periode augustus 2006-maart 2007. In het evaluatieonderzoek zijn drie hoofdvragen onderzocht:

  • Effecten: wat levert de WBSO op in termen van private R&D-uitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk en andere effecten?
  • Doelgroepbereik: in hoeverre maken bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk doen gebruik van de regeling?
  • Uitvoering: hoe verloopt het uitvoeringsproces en welke mogelijkheden zijn er ter verbetering?

Daarnaast is er ook onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van intermediairs bij de WBSO.

 

In het onderzoek naar het gebruik van intermediairs komt naar voren dat van alle WBSO-gebruikers in 2005 66% via een intermediair WBSO heeft aangevraagd. Als motief voor het inschakelen van een intermediair blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden "eigen tijdgebrek" of "het gemak van externe ondersteuning" als argument noemt. Verder noemt 40% als reden dat de intermediair meer ervaring heeft met het aanvragen van WBSO, of over meer kennis en expertise beschikt.

 

De onderzoekers schatten dat er zo'n 600 intermediairs actief zijn in Nederland. Hiervan is de verdeling als volgt: 220 subsidieadviesbureaus; 180 financiële dienstverleners zoals accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren en 200 gelieerde bedrijven als moederbedrijven, holdings en beheersmaatschappijen.

 

Het gebruik van intermediairs verschilt significant bij verdeling naar grootteklasse of sector. Zelfstandigen zonder personeel gebruiken minder vaak intermediairs vergeleken met ondernemingen met personeel. Bij het onderscheid naar sector valt op dat dienstverleners (ICT, ingenieurs,andere diensten) minder gebruik maken van intermediairs dan ondernemers uit de industriële sector. De onderzoekers stellen dat dit waarschijnlijk heeft te maken met het opleidingsniveau van ondernemers.

 

De resultaten van de hoofdvragen van het rapport zijn als volgt. Wat betreft effecten: er is getracht inzicht te verwerven in de additionaliteit van de WBSO op de S&O-uitgaven. De hoogte hiervan is hoger dan in de evaluatie uit 2002 en wordt geschat op 1,72 euro. De additionaliteit is voor kleine bedrijven (1-9 werknemers) het hoogst.

 

Het doelgroepbereik van de WBSO is ongeveer 80% voor bedrijven met tien of meer werkzame personen, die aan speur- en ontwikkelingswerk doen. De onderzoekers betwijfelen of het doelgroepbereik verder valt te verbeteren binnen de huidige WBSO.

Het rapportcijfer dat gebruikers aan SenterNovem als uitvoeringsorganisatie voor de WBSO toekennen is 7,4. De onderzoekers concluderen dat op dit type regeling een score van 7,4 goed is. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten van SenterNovem voor de WBSO relatief laag: 0,02 cent per euro WBSO.

 

In de evaluatie constateren de onderzoekers slechts één verbeterpunt op het gebied van contractonderzoek door kennisinstellingen. De kennisinstellingen blijken namelijk het genoten WBSO-voordeel niet door te geven aan de opdrachtgevende bedrijven, terwijl dat wel de uitdrukkelijke bedoeling van de WBSO is. Voor verdere intensivering van de WBSO zien de onderzoekers mogelijkheden op de volgende gebieden:

-         uitbreiding van de startersfaciliteit tot alle ondernemingen die voor het eerst aan R&D gaan doen;

-         verbreding van de definitie van speur- en ontwikkelingswerk;

-         gerichte verhoging van de financiële prikkel;

-         aantrekkelijker maken van de WBSO voor zelfstandigen.

 

Minister Van der Hoeven van EZ heeft aangegeven de bevindingen van het evaluatierapport mee te zullen nemen bij de opstelling van het Beleidsprogramma, waarin ook nader zal worden ingegaan op de invulling van de intensivering van de WBSO. Daarnaast kijkt de minister of het budget voor de WBSO verhoogd kan worden. Het budget voor het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk bedraagt dit jaar 425 miljoen euro.

De Kamerbrief met de belangrijkste bevindingen en conclusies en het rapport zijn te vinden op: http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=151570&rid=45706

Overigens is er een nieuwe versie van het WBSO-aanvraagprogramma beschikbaar. De oude versie is nog te gebruiken voor nieuwe aanvragen. De nieuwe versie is te downloaden op de site van SenterNovem. http://www.senternovem.nl/wbso/publicaties/Aanvraagprogramma_WBSO.asp

Lees ook:Wijzingingen in de WBSO in 2012
Lees ook:Verminderde WBSO administratielast
Lees ook:WBSO subsidie omhoog vanwege crisis
Lees ook:15 projectvoorstellen krijgen Casimir subsidie
Lees ook:Workshops WBSO van SenterNovem

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.