Integratie NEO in Besluit EOS: lange termijn

De subsidieregeling Nieuw Energieonderzoek (NEO) wordt geïntegreerd in het Besluit EOS: lange termijn. Hiertoe is het Besluit EOS: lange termijn gewijzigd. De wijziging is een gevolg van de herijking van het financiële instrumentarium van het ministerie van Economische Zaken. Aanvankelijk viel NEO onder het Besluit Subsidies Energieprogramma’s.

Met de subsidieregeling EOS: Nieuw Energie Onderzoek (NEO) wil het ministerie van Economische Zaken energieonderzoek stimuleren dat niet-conventioneel en nieuw is en dat bijdraagt aan een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding. Het gaat hier om de hele keten, van bron, via conversie en transport, tot gebruik. Projecten moeten de potentie hebben om uit te groeien tot een nieuw energieonderzoeksgebied of een nieuwe richting binnen een bestaand energieonderzoeksgebied.

Het budget voor EOS: Nieuw Energie Onderzoek is nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat dit 1,8 miljoen euro bedraagt waarvan 500.000 euro voor haalbaarheidsprojecten. Voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten wordt in 2006 één tender geopend. Begin- en einddata zullen naar verwachting één dezer dagen bekend worden gemaakt. Voor haalbaarheidsprojecten wordt er tevens één ronde gehouden.

Voorwaarden
Aan NEO-projecten worden de eisen gesteld dat:

  • -het betreffende onderzoek niet-conventioneel en nieuw is;
  • -het onderzoek van belang kan zijn voor de verduurzaming van de energiehuishouding;
  • -een project uiteindelijk moet kunnen leiden tot een nieuw energieonderzoeksgebied of een nieuwe richting binnen een bestaand energieonderzoeksgebied;
  • -het project een hoge technologische risicograad heeft;
  • -het project innovatief is.

Een NEO-project kan betrekking hebben op een haalbaarheidsstudie, op fundamenteel of industrieel onderzoek of op een combinatie van fundamenteel en industrieel onderzoek.

De subsidie bedraagt voor zowel NEO-projecten als voor lange termijn projecten 100% van de projectkosten bij fundamenteel onderzoek. Voor industrieel onderzoek bedraagt de subsidie 50% van de projectkosten. Bij haalbaarheidsstudies bedraagt de subsidie maximaal 100% van de projectkosten voorzover het fundamenteel onderzoek betreft en 75% van de projectkosten voorzover het industrieel onderzoek betreft.

Lees ook:Extra geld vrijgemaakt voor Energie Onderzoekssubsidie
Lees ook:subsidie voor mobiliteitsmanagement in 2007: 2 miljoen budget
Lees ook:Indieningsronde geopend voor subsidie energieonderzoek
Lees ook:Aanpassing subsidieregeling voor samenwerking en energieonderzoek
Lees ook:Bedrijven krijgen grootste deel budget energieonderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.