Overgangsregeling voor groene stroom

Onder druk van de Tweede Kamer heeft minister Wijn van Economische Zaken besloten deels terug te komen op zijn voornemen de MEP-subsidieregeling voor groene stroom te schrappen.

De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten een bedrag van 270 miljoen euro uit te trekken om met name kleine agrarische bedrijven tegemoet te komen. Ook stelt Wijn 70 miljoen beschikbaar om ondernemers schadeloos te stellen die kosten hebben gemaakt in de verwachting voor de MEP-subsidie in aanmerking te komen en hierop geen aanspraak meer kunnen maken.

Wijn maakte enkele weken terug plotseling een einde aan de MEP-regeling, omdat de doelstelling om in 2010 negen procent van de stroom duurzaam op te wekken ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten te financieren met MEP-subsidie. Een ruime Kamermeerderheid pikte het schrappen van de regeling niet en eiste concessies van Wijn.

Na bespreking in het kabinet toont Wijn zich hiertoe bereid. De overgangsregeling is vooral bedoeld voor het opwekken van biogas door vergisting van mest en maïs.

Een kleine Kamermeerdheid drong er vorige week op aan om de MEP-regeling helemaal overeind te houden, maar daar voelt het kabinet niets voor, maakt Wijn in zijn brief duidelijk. Uitvoering van deze motie zou grote financiële gevolgen hebben.

Lees ook:MEP-subsidie ook voor vergister zonder mest
Lees ook:Terughoudendheid met subsidie op grootschalig gebruik groene stroom
Lees ook:Verviervoudiging budget veilig ondernemen
Lees ook:Kamermeerderheid wil minder subsidieregelingen
Lees ook:SZW plant loonkostensubsidie uitkeringsgerechtigden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Naam

Website

Het kan vijf minuten duren voordat nieuwe reacties zichtbaar zijn.